js-1.jpg

Zorgverzekering

Wat wordt er vergoed en wat niet?

De kosten voor de behandelingen in onze praktijk zijn afhankelijk van:

  • Het soort klachten dat u heeft: niet-chronisch of chronisch.
  • Of u een aanvullende verzekering heeft of niet.
  • Uw leeftijd.
    Zo is er een verschil in de kosten voor patiënten van 0 tot 18 jaar (kinderen) en patiënten van 18 jaar en ouder (volwassenen).

Hieronder leggen we een en ander verder uit. Heeft u toch nog vragen? Stel ze dan gerust aan uw fysiotherapeut of onze administratie.

Meer informatie kunt u ook vinden via onderstaande website.

zorgverzekeraarsafbeelding2.jpg

Contracten met de zorgverzekeraars

Heeft een aanvullende verzekering bij een zorgverzekeraar waarmee wij een overeenkomst hebben? Dan brengen wij het tarief dat met uw verzekeraar is overeengekomen, rechtstreeks bij de verzekeraar in rekening. U krijgt dan zelf dus geen rekening.

Wij streven ernaar met alle ziektekostenverzekeraars een overeenkomst af te sluiten. Als u twijfelt of wij ook met uw zorgverzekering een contract hebben, informeer dan even bij uw fysiotherapeut of bij onze administratie.

Heeft u geen aanvullende verzekering afgesloten voor 2024 of hebben wij geen overeenkomst met de door u gekozen verzekeraar en wilt u graag toch van onze dienstverlening gebruik maken?
Dat kan nog steeds. Na de behandeling ontvangt u een nota volgens ons praktijktarief. U dient deze nota vervolgens zelf te voldoen en u kunt deze nota daarna zelf indienen bij uw verzekeraars. Hierna zullen zij deze dan verwerken volgens de door u afgesloten polis. Zijn hier vragen over dan kunt u altijd even contact opnemen met onze administratie.

Niet-Chronische klachten

Kinderen tot 18 jaar
Kinderen van 0 tot 18 jaar hebben bij niet-chronische klachten (dit zijn klachten als nek-, rug- en knieklachten), recht op 18 maal fysiotherapie uit de basisverzekering per aandoening.

Zijn er meer dan 18 behandelingen nodig, dan wordt dat betaald uit de aanvullende verzekering van uw kind. Heeft uw kind geen aanvullende verzekering? Dan betaalt u de kosten voor fysiotherapie zelf.

Volwassenen
Bent u 18 jaar of ouder, dan wordt fysiotherapie niet standaard vergoed uit de basisverzekering, maar uit een aanvullende verzekering. Voor niet-chronische klachten (denk hierbij bijvoorbeeld aan nek-, rug-, knieklachten) is een aanvullende verzekering dus noodzakelijk om de kosten betaald te krijgen. Afhankelijk van het pakket wat u kiest, heeft u recht op meer of minder behandelingen. Bel uw zorgverzekeraar of kijk uw polisvoorwaarden van uw aanvullende verzekering na om te weten voor hoeveel fysiotherapiebehandelingen u verzekerd bent per kalenderjaar. U bent er zelf verantwoordelijk voor dat u weet hoeveel behandelingen u vergoed krijgt.

Geen aanvullende verzekering? Zie het kopje ‘geen aanvullende verzekering, maar wel graag fysiotherapie?’

Chronische klachten of aandoening

Kinderen tot 18 jaar
Voor kinderen met een chronisch aandoening wordt kinderfysiotherapie onbeperkt uit de basisverzekering vergoed. Deze aandoening moet dan wel voorkomen in Bijlage 1 van het Besluit Zorgverzekering. Uw fysiotherapeut kan u hierover meer vertellen.

 

Volwassenen
In uitzonderingsgevallen wordt fysiotherapie wél vergoed uit de basisverzekering. Om hiervoor in aanmerking te komen, moet voldaan worden aan een aantal voorwaarden:

  • Zo moet uw aandoening voorkomen in Bijlage 1 van het Besluit Zorgverzekering. De aandoeningen op deze lijst zijn chronische aandoeningen die door de regering zijn vastgesteld. Hiervan is besloten dat ze vergoed worden vanuit de basisverzekering. Uw fysiotherapeut kan u vertellen of uw aandoening hieronder valt.
  • Vervolgens moet u weten dat, wanneer u aandoening recht geeft op chronische fysiotherapie, uw vergoeding uit de basisverzekering krijgt na je 20e behandeling. De eerste twintig behandelingen moet je dus zelf betalen. Maar heeft u een aanvullende verzekering dan kunnen deze twintig behandelingen geheel of gedeeltelijk vergoed worden. Dit is dus afhankelijk van uw pakketkeuze in uw aanvullende verzekering.
  • Tenslotte moet u er rekening mee houden dat u uw eigen risico moet betalen. Iedereen die woont of werkt in Nederland is verplicht een basisverzekering af te sluiten. Echter op de kosten die gemaakt worden in de basisverzekering zit een eigen risico van minimaal € 385,00 (2017). Fysiotherapie-behandelingen die uit de basisverzekering vergoed worden, vallen onder het eigen risico en moeten dus door u betaald worden.

Aanvullend verzekerd? Maar meer behandelingen nodig, dan in uw pakket wordt vergoedt?

Wanneer u een aanvullende verzekering hebt, declareren wij het tarief dat met uw verzekeraar is overeengekomen, rechtstreeks bij de verzekeraar. U krijgt dan dus zelf geen rekening.

Heeft u echter méér behandelingen nodig dan waar u recht op hebt vanuit uw aanvullende verzekering? Dan ontvangt u van ons een rekening (met de tarieven die in onze praktijk gelden). Deze rekening moet u dan zelf betalen en kunt u dus niet meer indienen bij de zorgverzekeraar. Zie hieronder de tarievenlijst voor de verschillende tarieven.

Onze tarieven zijn eerlijke en vergelijkbaar met andere fysiotherpaiepraktijken. Soms liggen deze tarieven helaas wel hoger dan hetgeen wij door de ziektekostenverzekersaars vergoed krijgen.

Geen aanvullende verzekering, maar wel graag fysiotherapie?

Dan kunt u gewoon een afspraak bij ons maken, maar we vragen je elke behandeling direct te betalen. U kunt in onze praktijk contant betalen of pinnen. De geldende tarieven vindt u hieronder. 

shutterstock_2244678759_medium[1].jpg

Onze tarieven & betalingsvoorwaarden

Hieronder vindt u onze tarieven voor 2024.