shutterstock_2244678759_medium[1].jpg

Kernwaarden & Praktijkafspraken

Met onze kernwaarden geven wij aan wat u van ons als praktijk en behandelend fysiotherapeut kunt verwachten, maar ook wat uw rol is als patiënt.

Onze praktijkafspraken zorgen er voor dat we u zo goed mogelijk kunnen helpen. Leest u deze zorgvuldig door.

Kernwaarden

Waar we binnen onze praktijk naar streven hebben we samengevat in onze kernwaarden. U vindt ze hieronder.

Praktijkafspraken

  • Wij verzoeken u op tijd aanwezig te zijn en plaats te nemen in de wachtkamer tot u door ons wordt opgehaald.
  • Voor de hygiëne dient u een grote handdoek mee te nemen. Traint u in de oefenzaal dan draagt u makkelijke kleding en draagt u (sport)schoenen die u alleen binnen gebruikt. U heeft de mogelijkheid om zich bij ons om te kleden.
  • Bent u verhinderd dan verzoeken wij u om geruime tijd van te voren contact met ons op te nemen, zodat wij nog onze planning kunnen aanpassen. Indien u tenminste 24-uur van te voren heeft afgezegd wordt de voor u gereserveerde tijd niet in rekening gebracht.
  • Hoewel wij uw verzekeringsgegevens checken ligt de verantwoordelijkheid of u voldoende verzekerd bent voor fysiotherapie en/of manuele therapie bij u zelf, kijk daarom uw polis goed na.
  • Wij vragen u om uw verwachtingen omtrent de behandeling kenbaar te maken.
  • Wij verwachten van u dat u onze adviezen ter ondersteuning van de behandeling serieus neemt en opvolgt om zo tot een optimaal behandeleffect te komen. Heeft u vragen over de behandeling of de adviezen die wij geven dan stel deze gerust.
    Het is van belang dat u gemotiveerd deel neemt aan de behandeling.

Privacyregelement

Uw persoonsgegevens en uw privacy in onze praktijk.

De AVG is de wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO.

In onze praktijk kunnen diverse persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit is noodzakelijk om u (medisch) goed te kunnen behandelen en nodig voor het financieel afhandelen van de behandeling.

 

Overdracht van uw dossier

Als u een nieuwe fysiotherapeut kiest, is het belangrijk dat uw nieuwe fysiotherapeut op de hoogte is van uw (medische) geschiedenis. Uw (medische)  geschiedenis staat in uw patiëntendossier. Het is gebruikelijk dat uw oude fysiotherapeut het dossier overdraagt aan uw nieuwe fysiotherapeut.  De oude fysiotherapeut doet dit zo spoedig mogelijk, in ieder geval binnen een maand, nadat u uw oude fysiotherapeut heeft gevraagd het dossier over te dragen aan uw nieuwe fysiotherapeut.

Uw dossier wordt dan door uw fysiotherapeut persoonlijk of per aangetekende post overgedragen.  U kunt het originele dossier niet meekrijgen. Wel heeft u altijd recht op inzage in uw dossier en op een kopie van uw dossier. Het dossier kan (indien mogelijk) ook via e-mail aan de nieuwe fysiotherapeut worden overgedragen. Beide fysiotherapeuten moeten er dan wel voor zorgen dat hun computer en internetverbindingen voldoende beveiligd zijn.

Algemene voorwaarden

Hier kunt u onze algemene voorwaarden behorende bij Fysiotherapiepraktijk Nispen & Wouwse Plantage lezen.